SB-Pro arvot

SB-Pro arvot!
Näitä me vaalimme ja nämä antavat pohjan tekemiselle

• Mahdollistava seura
• Turvallinen seura
• Vastuullinen seura
• Avoin seura
• Arvostava seura
• Laadukas seura

Mahdollistava
Jokaisella on mahdollisuus harrastukseen ja liikunnan sekä yhdessä tekemisen tuottamaan iloon!
Urheilusuoritukset eivät ole ainoa arvomittari. Mahdollistamme lapsille ja nuorille harrastus- ja kerhotoimintaa, kilpaurheiluun tähtäävää toimintaa edellytysten ja tarpeiden mukaan.
Seuralla on tukirahasto, jolla tuetaan vähävaraisia perheitä lasten harrastuskustannuksissa

Turvallinen
Toimintaympäristömme on turvallinen, missä ympäristö tukee lajiharjoittelua. Ohjaajamme ja valmentajamme toimivat turvallisesti sekä vastuullisesti. Seurassamme ei kiusata ja puutumme turvallisuutta ja hyvinvointia vaarantaviin tekijöihin. Jokaisen terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät kaiken edellä

Vastuullinen
Toimimme vastuullisena urheiluseurana nurmijärven alueella sekä lähialueella.Toimimme luontoa kunnioittaen sekä pyrimme kestävään kehitykseen mm. harjoitteluympäristön siisteys, suosimme kimppakyytejä, polkupyörällä/kävellen liikkumista turvallisuus huomioiden.
Toimimme ennalta ehkäisevästi syrjäytymistä ja kiusaamista vastaan

Avoimuus
Olemme helposti lähestyttävä seura ja jokainen uusi harrastaja on tervetullut seuraamme.
Haluamme jäsenemme mukaan suunnitteluun ja keräämme palautetta sekä ideoita säännöllisesti
Keskustelemme ja tiedotamme avoimesti ja jäsenet ovat tietoisia mitä seurassa milloinkin tapahtuu
Olemme näkyvillä sosiaalisessa mediassa sekä muissa viestintäkanavissa

Arvostava
Seuramme pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt ja vapaaehtoiset ovat tasavertaisia
Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokainen osallistuu toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan
Palkitsemme jäseniämme vuosittain
Arvostamme vastustajiamme sekä tuomareita

Laadukas
Kehitämme osaamistamme, toimintaamme ja toimintatapojamme ennakoiden tilanteisiin mukautumalla
Innostamme lapsia ja nuoria lajin pariin tekemällä laadukasta, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kerho-ja juniorityötä
Teemme yhteistyötä kunnan koulujen ja päiväkotien kanssa lajiesittelyiden ja tapahtumien järjestämisen kautta
Mahdollistamme valmennus ja ohjaajakoulutusta/ muita toimihenkilökoulutuksia
Toimintamme on suunnitelmallista ja siinä on otettu huomioon jokaisen ikäluokan tavoitteet niin kasvatuksellisuuden kuin lajin oppimisen näkökulmasta.
Teemme yhteistyötä muiden seurojen ja toimijoiden kanssa

Tähtiseura logo

MUKANA TOIMINTAA TUKEMASSA

XXL Seurakauppa